سریال ماه پیکر صفحه اول بیوگرافی دانلود
دانلود کلیپ صحنه مرگ سلطان احمد در سریال ماه پیکر

به منظور راحتی در دانلود فایل به دو قسمت تقسیم شد.

قسمت اول

مدت زمان : 6 دقیقه
حجم : 17 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]
 
 
قسمت دوم
 
مدت زمان : 5 دقیقه و 39 ثانیه
حجم : 16 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]
 

دانلود کلیپ صحنه مرگ شاهزاده مهمت و عزاداری کوشم سلطان


مدت زمان : 6 دقیقه
حجم : 21 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]
دانلود کلیپ صحنه قتل و مرگ سلطان عثمان در سریال ماه پیکر
 
عاقبت عثمان در سریال ماه پیکر
مدت زمان : 8 دقیقه
حجم : 24 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]

صحنه مرگ ذوالفقار پاشا در سریال ماه پیکر


مدت زمان : 8 دقیقه
حجم : 33 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]

 

12